Služební vůz řady Ddk (s rozvorem 5,8m)


Skutečnost

      

Služební vozy Ddk pro osobní vlaky s rozvorem 5,8m byly dodávány kkStB jako řada De 54-. U ČSD pak byly označeny jako Ddk 6-3550 až 6-3730. Na rámu spočívá celodřevěná skříň s jednou otevřenou vstupní plošinou a oboustranně opatřená vnějšími posuvnými dveřmi. Vnější stěny jsou ze svislých peřejek. Žádný vůz neměl výhledová okna. Ve stěně na plošině byly uprostřed vstupní dveře do služebního oddílu, napravo od nich pak byl umístěn záchod. Na druhém konci vozu byly umístěné psince, přístupné zvenku otvíratelnými dveřmi. 

      

Vůz řady Ddk po svém vyřazení z osobních souprav sloužil jako součást nehodového vlaku rakovnické výtopny (nahoře). Naštěstí ani poté nebyl zrušen a existuje i v současnosti  ve sbírce KHKD, rekonstruován téměř do původního stavu. Díky tom se s ním můžeme setkat i dnes při různých historických jízdách. Model

       

Vůz řady Ddk, který je spolu s vozy DF a Fk vhodný do souprav s vozy ADA, případně s vozy Liliput s rozvorem 7m, Vám nabízíme jako stavebnici.

Skříň modelu, spodek a střecha vozu ve velikosti H0 je zpracována jako sestava z plastových desek a profilů s leptanými doplňky. Čelníky, rozsochy, okenní rámečky, stupačky a další drobné díly jsou zhotoveny z leptaného mosazného plechu. Na dvojkolích jsou použita přesná soustružená hrotová ložiska, uložená v leptaných rozsochách, která modelu poskytují vynikající jízdní vlastnosti. Vůz je vybaven kinematikou krátkého spřáhla vlastní konstrukce. 

Všechny díly stěn, spodku a střechy jsou rozkresleny na sestavách (papírový střih jako na šaty). Jednotlivé skupiny dílů se nalepí tuhým lepidlem (tyčinka KORES a pod.) na plastový polotovar přesně podle naznačených prken. Po vyříznutí dílů a vyznačení rysek – kam přijdou nalepit hranoly - se papírový střih sloupne a zahodí, případné zbytky lepidla se omyjí vodou. Hlavní výhodou tohoto postupu je, že se nemusí nic rýsovat na plastový polotovar a stavba se tím velmi zjednoduší. Protože tiskárny mají jisté tolerance, je možné si např. okna naznačit krátkou ryskou - proříznutím papíru a po sloupnutí doříznout přesně na drážku. Plastové desky a profily jsou výrobky firmy Evergreen (dovozce: www.litomysky.cz).

Plastové díly se k sobě lepí klasickým „plastikářským“ způsobem (například čistý toluen, lepidlo na polystyren, atd... - dle libosti). Sestavy jednotlivých stěn jsou nakresleny u „střihů“, vedle nich je krátká rozpiska, barvy jednotlivých položek odpovídají barvám na sestavách. Směrodatný je samozřejmě výkres vozu a pro přesné sestavení je třeba kontrolovat rozměry jednotlivých stěn (popsány u hran desek). Je potřeba dát pozor především na délku bočních stěn, které se musí shodovat s délkou podlahy (obě čelní stěny jsou vně rámu vozu). Střecha se slepí ze dvou vrstev (spodní se díky narýhování sama zkroutí a nechá se zatvrdnout ohnutá na válcové ploše (lahev, ideálně s poloměrem o 10-15% menším, než je rádius střechy). Švy na střeše stačí naznačit naříznutím. 

    

Podlaha je slepená ze dvou vrstev (stejně jako ostatní stěny), do koutu se vlepují oba plastové podélníky. Rozsochy padnou do výřezu mezi vnitřní podlahou a podélníkem, po zasunutí s připájeným ložiskem se shora ohne prodloužená část, která se ve výřezu zalepí. Na rozsochy se následně přilepí ložiskový domek s pružnicemi, které je zapotřebí mírně prohnout. Nápravy lze použít loukoťové i diskové s průměrem 1m ve skutečnosti (11,0 až 11,5 mm v H0). 

Plošinka, zábradlí s čelním plechem a přechodový můstek je z leptu.Jako krajní madla slouží drát o průměru 0,4mm.

Schody jsou celé kovové a je třeba je složit před nalepením na model. Ke spojování kovu na kov je nejlepší pájení, ale kdo se bojí páječky, může použít lepidlo na kov – spoj však nebude mít takovou pevnost jako pájený. Konzoly schodů jsou spojeny plechem o poloviční tloušťce, kterým se nalepí do podélníku. Schodnice, jako jediný díl, mají předleptaný ohyb na vnější straně! Dejte pozor také na prodloužený schod, který je na straně žebříčku pro výstup na střechu. 

Brzda je sestavena z leptu. S vozem není dodáván válec sací brzdy, který by překážel šachtě spřáhla.

    

Nárazníky jsou sestaveny z odlitků (nárazníkový koš s pružnicí), které je nutno provrtat, a leptaného terče nárazníku, který se spolu s podložkou (v leptu je jich dvojnásobek) připájí na drát o průměru 0,6. Fajnšmekrům určitě nebude dělat problém nárazníky rozpohybovat. 

Kinematiky jsou leptané, vlastní konstrukce. Kinematika je univerzální pro vozy s plošinkou a bez, proto jsou na šachtě proleptány 2 sady otvorů. Pro tento vůz je použíta na každé straně 1 varianta.

Před nástřikem by měl být zvlášť spodek a skříň vozu – aby se dala zasklít. Dále je vhodné stříkat zvlášť konzoly přechodů střešní lávky (jedna je spojena s žebříčkem). Ty je třeba lepit na vůz až nakonec.Střecha může být se skříní slepena, není takový problém ji vykrýt. Celý model je nutno před stříkáním odmastit. Určitě je vhodné použít základní barvu pro sjednocení povrchu (plast + kov). Vyzkoušený je „Mr. Surfacer 1200“ od firmy Gunze, jak spray, tak barva do pistole. Na dobrý základ se už dají použít jakékoli barvy. 

Skříň je zelená, spodek vozu černý, střecha bílá nebo šedá, okenní rámečky jsou v barvě světlého dřeva (od žluté po světle hnědou), mříže v oknech černé. Okenní rámy je nejlepší ponechat v rámečku leptu, po základování stříknout černě ze stran ohybu, vnější rámy ohnout, vykrýt proužkem papíru černé mříže a stříknout světlou barvu. Průhlednou folii (sklo) vložíme do okenního rámečku a celek zevnitř do hotové skříně vozu. K vykrývání jednotlivých odstínů stačí papírová lakařská páska, použít se dají samozřejmě i speciální přípravky z prodejny pro plastikové modeláře. Tento model se s trochou opatrnosti dá nastříkat i bez vykrývání, popřípadě s pomocí přiložení kousku papíru na hranu střechy. Barvy každopádně musí být lesklé nebo polomatné, aby na to hezky sedly obtisky. Štětcem se mohou natřít některé detaily (modelářskou barvou určenou k natírání), např.ošlapané dřevo na stupačkách. Po nanesení obtisků, popřípadě patiny, se všechno zlehka zafixuje čirým matným lakem – ten už by měl být „speciální“ z prodejny pro plastikové modeláře, aby např. neponičill obtisky.

Poslední součástí, která se přidá na model, jsou dřevěné fošny střešní lávky. Ty jsou opravdu ze dřeva.

Obtisky se musí nejprve „naporcovat“ – každou skupinu nápisů je nutno oříznout těsně kolem písmenek s tím, že na jedné straně se nechá „manipulační praporek“ a nařízne se jen vrstvička laku (je nutné míti ostrý zrak, protože máme bílé nápisy na velmi světlém podkladě). Po navlhčení se obtisk přenese na lesklý model a pomocí „usazovacích vodiček“ se dosáhne skvělého výsledku - pro tyto obtisky je vyzkoušený Adhesol a Tensol od Agamy. Při obtiskování se řídíme návodem výrobce vodiček, případně postřehy z diskuzních for na internetu. Přebytečná vodička se z pod obtisku odsaje měkkým štětcem. Zaschlé obtisky je vhodné přelakovat – tím zcela „zmizí“ nosný bezbarvý lak obtisku a vidět bude skutečně jen popis.

Jako předposlední krok se může udělat patina (mezi prvním a posledním nástřikem laku). Pro dosažení pěkné patiny lze použít např. patinovací pigmenty nebo nastrouhaný prach z kříd pro umělce, či pravé saze, rez a uhelný prach. Nanášejí se suchým štětcem a lze je i omýt – takže žádný strach a s chutí do toho. Spousta návodů se dá nalézt i na internetu. 

Model je zapotřebí zatížit. Dobrý je tenký olověný plech – prodává se v malých svitcích v potřebách pro rybáře (lze samozřejmě použít cokoliv jiného).

Vůz by měl být vybaven i potrubím parního topení.

Nabízené stavebnice: 

Ba004F - "FULL":

Obsah balení:
- plastové desky, plastové profily, čirá deska na okna, drát na madla a nárazníky
- odlitky lamp, plynojemu, ložiskových domků s pružnicemi, nárazníkových košů
- lepty rozsoch, oken, základní sady, sací brzdy
- soustružená ložiska
- plná dvojkolí 11,5mm, délka osy 24,4mm (PIKO)
- obtisk
- lept kinematiky
- předtisky (střihy), návod

Ba004L - "LIGHT":

Obsah balení:
- odlitky lamp, plynojemu, ložiskových domků s pružnicemi, nárazníkových košů
- lepty rozsoch, oken, základní sady, sací brzdy
- soustružená ložiska
- obtisk
- předtisky (střihy), návod

Balení "LIGHT" je připraveno pro ty, kteří si chtějí plastové desky a profily koupit sami, dvojkolí použít např. RP25, příp. loukoťová, apod..., spřáhlo si přizpůsobí vlastní, či nějaký tovární produkt. Samozřejmě je pak součástí balení rozpiska plastových desek a profilů.

ceník a termíny dodánízpět na úvod