Výhybkářské stanoviště

Ca 003


Skutečnost

Model představuje malý dřevěný strážní domek, který se začal stavět na tratích kkStB na přelomu 19. a 20. století. Tento typ strážního domku nebyl obydlený. Byl využíván na různých místech jako výhybkářské nebo závorářské stanoviště, případně jako vážní domek – v tomto případě bylo navíc okno proti dveřím. Celá stavba je ze dřeva, kdy na podezdívku z kamenných kvádrů byla ukotvena dřevěná kostra pobitá zevnitř i zvenku prkny. Vnější spáry prken byly překryty lištami.

      


Model

Stavebnice ve velikosti H0 je nenáročná, zvládne ji i průměrně zručný modelář. Je kombinována z resinových odlitků a leptaných doplňků. Odlitek stavby je včetně podlahy a stěn s naznačenými prkny i zevnitř. Součástí odlitku jsou i vnitřní rámy oken, po vyčištění a nabarvení je třeba je zasklít a následně zvenku dosadit nabarvený lept vnějšího rámu. Tím vzniknou dvojitá okna.
Střecha je ze dvou vrstev, spodní vrstva je se zakončením trámů, horní vrstva imituje bobrovky. Komín je cihlový, prodloužený kameninovou rourou.
Okna, dveře a oplechování komínu jsou leptané z mosazného plechu tl. 0,3 mm. Součástí leptu je i  nástřešní zvon. Ten byl umístěn na hřebeni.

          

Model použitý jako kolejová váha na kolejišti Železničních modelářů v Jesenici:

Dobře jsou patrné dvojité rámy oken. (Vážní most a návěstidlo je použité ze stavebnice Třmínek


Ceník a termíny dodání

zpět na úvod